Executive coaching, lederutvikling og mentoring

MENTORING

SITUASJONSBASERT LEDELSE

PERSONLIGHETS TESTER

EXECUTIVE COACHING

Lederutvikling

Alle bedrifter og organisasjoner ønsker å ha en ledelse som er hensiktsmessig. Et effektivt lederskap omgjør strategier til handling som bidrar til måloppnåelse og  ønskede endringer i organisasjonen.

Virksomheter består av «mennesklig kapital». Virksomhetenes utvikling er derfor tett knyttet til styring og ledelse, inklusiv individuell utvikling av de ansatte. Ferdigheter i ledelsen, som å bygge tillit i relasjoner og sørge for god kommunikasjon, gi støtte og stille krav, og evne til å samhandle på tvers – vil ha stor innvirkning om virksomheten når sine mål eller ikke.

Ressurshuset Norge AS tilbyr skreddersydde utviklingsprogram for ledere både i privat og offentlig sektor. Lederutvikling skal bidra til verdiskapning, ønskede utviklingsprosesser og at virksomhetens mål nås. Programmene utvikles i samarbeid med oppdragsgiver og tilpasses virksomhetens behov.

Ressurshuset Norge as tilbyr flere typer tjenester innen lederutvikling og mentoring.

Vi kan levere tjenester over hele Norge:  Oslo Kongsberg Kristiansand Stavanger Haugesund Bergen Kristiansund Trondheim Harstad Hammerfest. Ta kontakt for mer informasjon.