Outplacement - Veien videre

VEIEN VIDERE MOT NY JOBB

Outplacement tjenester

Nedbemanning, dvs. oppsigelse av ansatte er alltid en vanskelig prosess for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Ved nedbemanning bør arbeidsgiver informere i god tid og sørge for en ryddig prosess. En uryddig prosess vil føre til frustrasjon og usikkerhet for de ansatte, noe som ofte gir negative utslag på driften og minsker mulighetene for konstruktive og frivillige løsninger.

Omstilling og/eller nedbemanning uten helhetstenkning og riktig kommunikasjon, kan derfor få uante konsekvenser. Det handler om kompetanseutvikling og god ledelse, reorganisering, opplæring og god kommunikasjon med alle berørte parter.

Ressurshuset Norge AS har lang og allsidig erfaring innen omstilling og nedbemanning, og leverer outplacement tjenester til bedrifter og organisasjoner.  Vi bidrar med kunnskap og kompetanse slik at prosessen blir rask og kostnadseffektiv, og driften i minst mulig grad påvirkes negativt.

Outplacement kan leveres gjennom individuelle en-til-en veiledning eller/og i gruppe format. Tjenesten kan omfatte karriererådgivning, personlighetstester, CV skriving, jobbsøking  og intervju forberedelse med mer.

Ressurshuset Norge as tilbyr flere typer tjenester innen outplacement, omstilling og nedbemanning.

Vi kan levere tjenester over hele Norge:  Oslo Kongsberg Kristiansand Stavanger Haugesund Bergen Kristiansund Trondheim Harstad Hammerfest. Ta kontakt for mer informasjon.